Stjerneskinn.com

Klassiska planeterna längre norrut än Solen

Tidigare på denna sida fanns en lista över datum då de klassiska planeterna (Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus), som är väl synliga för blotta ögat, var längre norrut än Solen. Antagandet var att de alla skulle vara synliga samtidigt från norra halvklotet. En övre planet (Mars, Jupiter eller Saturnus) kan vara längre norrut än Solen, men eftersom den kan vara i väster när Solen är i öster, eller vice versa, kanske den inte är ovanför horisonten när de nedre planeterna (Merkurius och Venus) är synliga i skymningen eller gryningen.

Vänligen, se den nya sidan 5 planeter synliga för blotta ögat samtidigt för en lista över när planeterna är ovanför horisonten samtidigt, men det maximala vinkelavståndet mellan en nedre och en övre planet kan här vara var som helst i sträcket från något mer än 0° till nästan 180°. Om du ser på den lägsta planeten i skymningen eller gryningen, kan du alltså behöva vända på huvudet för att se den mest avlägsna (i vinkelavstånd) planeten bekvämt.