Stjerneskinn.com

Månens høyde på himmelen over lang tid

Månens bevegelse

Dette er en illustrasjon av Månens månedlige bevegelse, og samtidig er det en illustrasjon av hvordan det fortoner seg over 18,6 år.

Den vertikale aksen viser vinkelen mellom horisonten og månen når Månen – sett fra Tromsø eller Oslo – er på det høyeste i døgnsyklusen. Mellom hver topp i den grønne grafen er det omtrent 27 dager, og mellom hver av de høyeste toppene er det 18,6 år. Illustrasjonen er med andre ord ikke i riktig målestokk for hvert aspekt.