Stjerneskinn.com

Månens avstand fra Jorden

Månens bane rundt Jorden er en ellipse, og ett omløp rundt Jorden tar omtrent 27 dager. På ett punkt i ellipsen er Månen nærmest Jorden (dette kalles perigeum), og et halvt omløp (omtrent 14 dager) senere er Månen lengst fra Jorden (dette kalles apogeum). Månens avstand fra Jorden ved apogeum og ved perigeum varierer fra gang til gang. Tiden fra et perigeum til neste, og tiden fra et apogeum til neste, varierer også. Det er avstandene ved perigeum og tidene fra et perigeum til neste som varierer mest.

I desember 2008 og i mars 2011 ble Månen omtalt i nyhetene fordi avstanden mellom Jorden og Månen 12. desember 2008 og 19. mars 2011 var mindre enn den pleier å være. Følgende oversikt viser de 60 minste avstandene i perioden 2001–2200. Beregningsmåten som er brukt for tabellen vist nedenfor, er ifølge kilden kontrollert mot nøyaktige tall for perioden juni 1977–august 2022. For perigeene er største feil 31 minutter for tidspunktet og 12 kilometer (0,002 jordradier) for avstanden. Det kan ikke utelukkes at feilen er større utenfor den perioden.

Enheten i kolonnen "avstand" er Jordens radius ved ekvator, det vil si 6378,14 km. Avstandene i tabellen er senteravstander, det vil si at avstanden regnes fra Jordens sentrum til Månens sentrum. Timen er oppgitt i norsk tid eller norsk sommertid. Legg merke til at kommaet er desimaltegn, det vil si at avstandene er omtrent 56 jordradier (ikke omtrent 56 000 jordradier). Den 14. november 2016 var Månen nærmere enn den pleier å være. Månen var nærmest kl. 12, så siden det var fullmåne den dagen, var Månen under horisonten kl. 12 sett fra Norge.

Dato og tid Avstand Kilometer
2016 Nov. 14 kl. 12 55,896 356 511 km
2016 Nov. 14 kl. 16.30 (måneoppgang i Oslo) 55,900 356 541 km
2016 Nov. 15 kl. 0 55,933 356 749 km

Men, i 2034 er Månen igjen enda nærmere enn ved perigeet i 2016.

DatoTimeAvstandKilometer
2005 Jan. 101155,905356 571
2008 Des. 122355,905356 567
2010 Jan. 301055,908356 592
2011 Mar. 192055,906356 577
2016 Nov. 141255,896356 511
2018 Jan. 12355,904356 565
2023 Jan. 212255,905356 569
2026 Des. 241055,917356 649
2028 Feb. 102155,922356 677
2029 Mar. 30855,920356 664
2034 Nov. 252355,886356 447
2036 Jan. 131055,897356 518
2041 Feb. 1955,911356 609
2052 Des. 61055,882356 424
2054 Jan. 232155,896356 511
2055 Mar. 13755,925356 696
2059 Feb. 122055,924356 692
2061 Des. 261055,912356 615
2070 Des. 172155,885356 441
2072 Feb. 4755,901356 545
2078 Nov. 191055,924356 689
2080 Jan. 62155,895356 504
2083 Des. 9855,923356 687
2088 Des. 28855,894356 499
2090 Feb. 141855,913356 619
2095 Okt. 131155,923356 685
2096 Nov. 292155,911356 608
2098 Jan. 17855,884356 434
2101 Des. 201955,925356 700
2107 Jan. 91855,909356 598
2113 Okt. 242255,918356 653
2114 Des. 12855,904356 567
2116 Jan. 291955,879356 406
2127 Des. 32055,915356 635
2131 Nov. 5855,919356 659
2132 Des. 221855,904356 565
2134 Feb. 9555,881356 417
2140 Nov. 24755,918356 654
2145 Des. 14655,907356 582
2149 Nov. 151855,926356 703
2151 Jan. 3555,910356 605
2152 Feb. 201655,889356 469
2157 Okt. 18955,913356 624
2158 Des. 51855,904356 562
2160 Jan. 23655,914356 630
2163 Des. 251755,905356 572
2169 Jan. 131655,923356 685
2170 Mar. 3355,904356 561
2175 Okt. 291955,904356 565
2176 Des. 16555,896356 510
2178 Feb. 21655,907356 581
2179 Mar. 23255,921356 673
2182 Jan. 5455,910356 603
2188 Mar. 131455,924356 693
2191 Jan. 25455,926356 702
2193 Nov. 9655,901356 545
2194 Des. 271655,894356 498
2196 Feb. 14355,905356 571
2197 Apr. 21455,919356 661
2200 Jan. 161555,922356 678

Variasjonsområde

I perioden 1901–2100 er det 2651 perigeer og like mange apogeer. Med avstander beregnet etter samme fremgangsmåte som for forrige tabell, er minimalverdier, maksimalverdier, medianer og kvartiler i denne perioden følgende:

Perigeum Apogeum
  Jordradier Kilometer   Jordradier Kilometer
Minimum (1912 Jan. 4) 55,875 356 378 Minimum (2087 Aug. 6) 63,349 404 050
1. kvartil 56,161 358 202 1. kvartil 63,435 404 596
Median 56,737 361 876 Median 63,568 405 446
3. kvartil 57,514 366 830 3. kvartil 63,687 406 202
Maksimum (2100 Jan. 3) 58,066 370 355 Maksimum (1921 Jan. 9) 63,766 406 711

Se også

Kilder

På andre språk