Stjerneskinn.com

Månens afstand til Jorden

Månens bane rundt Jorden er en ellipse, og et omløb rundt Jorden tager omtrent 27 dage. På et punkt i ellipsen er Månen nærmest Jorden (dette kaldes perigæum), og et halvt omløb (omtrent 14 dage) senere er Månen længst fra Jorden (dette kaldes apogæum). Månens afstand fra Jorden ved apogæum og ved perigæum varierer fra gang til gang. Tiden fra et perigæum til neste, og tiden fra et apogæum til neste, varierer også. Det er afstandene ved perigæum og tiderne fra et perigæum til næste som varierer mest.

I december 2008 og i marts 2011 blev Månen omtalt i nyhederne fordi afstanden mellem Jorden og Månen 12. december 2008 og 19. marts 2011 var mindre end den plejer at være. Følgende oversigt viser de 60 mindste afstandene i perioden 2001–2200. Beregningsmåden som er brugt for tabellen vist nedenfor, er ifølge kilden kontrolleret mod nøjagtige tal for perioden juni 1977–august 2022. I denne periode er største fejl for perigæum 31 minutter for tidspunktet og 12 kilometer (0,002 jordradier) for afstanden. Det kan ikke udelukkes at fejlen er større udenfor denne periode.

Enheden i kolonnen "afstand" er Jordens radius ved ækvator, det vil sige 6378,14 km. Afstandene i tabellen er centerafstande, det vil sige, at afstanden regnes fra Jordens centrum til Månens centrum. Timen er opgivet i norsk tid eller norsk sommertid. Leg mærke til at kommaet er decimaltegn, det vil sige, at afstandene er omtrent 56 jordradier (ikke omtrent 56 000 jordradier). Den 14. november 2016 var Månen nærmere end den plejer at være. Månen var nærmest kl. 12, så siden det var fuldmåne den dagen, var Månen under horisonten kl. 12 set fra Norge.

Dato og tid Afstand Kilometer
2016 Nov. 14 kl. 12 55,896 356 511 km
2016 Nov. 14 kl. 16.30 (måneopgang i Oslo) 55,900 356 541 km
2016 Nov. 15 kl. 0 55,933 356 749 km

Men, den 25. november 2034 er Månen igen endda nærmere end den var 14. november 2016.

DatoTimeAfstandKilometer
2005 Jan. 101155,905356 571
2008 Dec. 122355,905356 567
2010 Jan. 301055,908356 592
2011 Mar. 192055,906356 577
2016 Nov. 141255,896356 511
2018 Jan. 12355,904356 565
2023 Jan. 212255,905356 569
2026 Dec. 241055,917356 649
2028 Feb. 102155,922356 677
2029 Mar. 30855,920356 664
2034 Nov. 252355,886356 447
2036 Jan. 131055,897356 518
2041 Feb. 1955,911356 609
2052 Dec. 61055,882356 424
2054 Jan. 232155,896356 511
2055 Mar. 13755,925356 696
2059 Feb. 122055,924356 692
2061 Dec. 261055,912356 615
2070 Dec. 172155,885356 441
2072 Feb. 4755,901356 545
2078 Nov. 191055,924356 689
2080 Jan. 62155,895356 504
2083 Dec. 9855,923356 687
2088 Dec. 28855,894356 499
2090 Feb. 141855,913356 619
2095 Okt. 131155,923356 685
2096 Nov. 292155,911356 608
2098 Jan. 17855,884356 434
2101 Dec. 201955,925356 700
2107 Jan. 91855,909356 598
2113 Okt. 242255,918356 653
2114 Dec. 12855,904356 567
2116 Jan. 291955,879356 406
2127 Dec. 32055,915356 635
2131 Nov. 5855,919356 659
2132 Dec. 221855,904356 565
2134 Feb. 9555,881356 417
2140 Nov. 24755,918356 654
2145 Dec. 14655,907356 582
2149 Nov. 151855,926356 703
2151 Jan. 3555,910356 605
2152 Feb. 201655,889356 469
2157 Okt. 18955,913356 624
2158 Dec. 51855,904356 562
2160 Jan. 23655,914356 630
2163 Dec. 251755,905356 572
2169 Jan. 131655,923356 685
2170 Mar. 3355,904356 561
2175 Okt. 291955,904356 565
2176 Dec. 16555,896356 510
2178 Feb. 21655,907356 581
2179 Mar. 23255,921356 673
2182 Jan. 5455,910356 603
2188 Mar. 131455,924356 693
2191 Jan. 25455,926356 702
2193 Nov. 9655,901356 545
2194 Dec. 271655,894356 498
2196 Feb. 14355,905356 571
2197 Apr. 21455,919356 661
2200 Jan. 161555,922356 678

Variationsområde

I perioden 1901–2100 er der 2651 forekomster af perigæum og lige mange af apogæum. Med afstande beregnet efter samme fremgangsmåde som for forrige tabel, er minimalværdier, maksimalværdier, medianer og kvartiler i denne periode følgende:

Perigæum Apogæum
  Jordradier Kilometer   Jordradier Kilometer
Minimum (1912 Jan. 4) 55,875 356 378 Minimum (2087 Aug. 6) 63,349 404 050
1. kvartil 56,161 358 202 1. kvartil 63,435 404 596
Median 56,737 361 876 Median 63,568 405 446
3. kvartil 57,514 366 830 3. kvartil 63,687 406 202
Maksimum (2100 Jan. 3) 58,066 370 355 Maksimum (1921 Jan. 9) 63,766 406 711

Se også

Kilder

På andre sprog